צבע ציפוי אבקתי לעומת צבע נוזלי

קיימים מספר רב של יתרונות הציפוי האבקתי לעומת הצבע הרטוב, ואלו מתחלקים בדרך כלל תחת חמש קטגוריות :

כימיה – כאשר נדרשת נראות גבוהה ו/או ביצוע ברמה עליונה, ציפוי האלמנטים באמצעות צבע אבקתי כגמר סופי, יכול להחליף את הצביעה הרטובה והמסורתית.צבע הציפוי האבקתי מבוסס על פולימר שרף משולב בפיגמנטי צבע, בתוספים ובחומרים מייצבים.במרבית היישומים, הציפוי האבקתי הינו באמצעות תהליך שנקרא התזה אלקטרוסטטית על תשתית מתכתית.האלמנט הצבוע בציפוי האבקתי מוכנס לתנור לצורך ייבוש, הקשחה ושיפור תכונותיו של הצבע.חום התנור מתחיל תהליך ריאקציה כימי בו נוצרת מולקולה ארוכה (שרשרת) ע"י קשר כימי צולב, המחבר בין שרשראות מולקולות, אשר מהווה הקשחה או חיזוק שכבת הצבע. שרשרת המולקולות הנ"ל חסינות לפגמים ולתקלות. תהליך זה מספק גמר סופי (finish) בר קיימא, עמיד ויציב יותר לעומת הצבע הנוזלי הן מבחינת פגיעה נקודתית באלמנט הצבוע, הן מבחינת לחות וחסינות/עמידות כימית, הן מבחינת עמידות עבור קרינה אולטראסגול והן מבחינת השפעת האקלים ומזג האוויר.בנוסף, הציפוי האבקתי מיושם בדרך כלל בשכבה בעובי בין 50-150 מיקרון, אשר מעניק יתרון בולט לעומת הצבע הנוזלי כמהווה מחסום למאפיינים קורוזוביים (חלודה). כמו כן, בציפוי האבקתי ניתן לבצע ניסויי "חוזק הצבע" או עמידות הצבע באמצעות חירוץ (gouge hardness) באופן יעיל יותר מהצבע הנוזלי.יש לציין, כי במידה ונדרשת יישום שכבה עבה של צבע, בשיטת הצבע הנוזלי יש לבצע את תהליך הצביעה מספר פעמים ובכמה חזרות עד לקבלת העובי הדרוש. עולה הקושי לבצע שכבת צבע עבה ללא ביצוע החזרתיות. ביצוע שכבה עבה בשיטה הנוזלית תגרום להצטברות כמות גדולה של חומר באופן מקומי, לשקיעה וירידה של החומר (עד כדי טפטוף) ולהיווצרות בועות על הגמר הסופי של האלמנט לאחר חימומו והתייבשותו.בתהליך הצביעה בציפוי אבקתי ניתן להגיע לכיסוי מלא יותר ויסודי יותר (בנקודות קצה) לעומת בצביעה בצבע נוזלי. נקודות הקצה הללו הן בדרך כלל נקודת התורפה של האלמנט, אשר בנקודות אלה תחל תהליך הקורוזיה העלולה לפגוע באלמנט. סבירות לכמות גדולה של נקודות תורפה קיימות בייחוד בכבלים, במתכות רחבות ואלמנטים בעלי קצוות מחודדים או בעלי צורה גאומטרית מורכבת. הקורוזיה עלולה להוות בעיה גדולה מאוד כאשר מצופה ו/או נדרש מן האלמנט להיות יציב ועמיד לאורך זמן ממושך. אלמנט שעבר קורוזיה, מאבד חלק ממאפייניו ותכונותיו הפיסיקליות ובשל כך החיונית בתחזוקה.

יכולת ביצוע – צביעה באמצעות ציפוי אבקתי עמיד יותר וחסין יותר קורוזיה, כימיקאליים ונזקי מזג האוויר לעומת צביעה בצבע נוזלי. גמר הסופי המתקבל של צבע אבקתי עמיד יותר לשריטות ופגיעות וזאת בעקבות הקשר התרמי שנוצר במהלך תהליך החימום בתנור. בניגוד לצבע רטוב, האבקה איננה נוזלת, מטפטפת ושוקעת ובשל כך מתקבל שכבה אחידה ומלאה יותר לעומת צבע נוזלי. בנוסף לכך, תנודות וחיוניות הצבע האבקתי על גבי האלמנט הצבוע נוטות להשאר זוהרות, בוהקות ועם מראה חדש לאורך זמן, יותר מהצבע הנוזלי.כתוצאה משימוש בצבע אבקתי, מתקבל אלמנט/מוצר בעל גמר סופי אטרקטיבי יותר, עמיד יותר, חסין יותר והאיכותי ביותר שניתן לקבל בשוק.

עלויות– צביעה בציפוי אבקתי, באופן מסורתי, זול יותר ובעל יכולת לכיסוי שטח גדול יותר מאשר פינישים אורגניים אחרים, אשר מתורגם למחיר חומר נמוך יותר מתהליכי צביעה רטובה. בשל כך שתהליך הצביעה בצבע אבקתי מתקיים בדרך כלל באופן מכני (אוטומציה), הדבר מאפשר הפחתת עלויות והוצאות עבור עובדים לרמה המינימלית ביותר – מפעיל המכונה בלבד.הדרכה, הכשרה ופיקוח הם חלק מתהליך הצביעה בציפוי אבקתי. בהשוואה לתהליך צבע נוזלי, חסכון בעלות התפעול של צבע אבקתי בא לידי ביטוי בכך שהאלמנט נצבע בצביעה חד פעמית ובאופן אחיד. נתון זה, מונע דרישת לקוח לצביעה חוזרת ו/או תיקונים, מקטין את הפחת, מקטין את צריכת האנרגייה ובכך גם את עלותה, מקטין את עלויות פינוי/ניקוי החומר העודף ומקטין את זמן העבודה הנדרש.

בטיחות – צבע נוזלי המבוסס על ממסים הינו דליק ומלא בתרכובות אורגניות בלתי יציבות ונדיפות. הכימיקאלים הללו המתנדפים, עלולים להוות סכנה ממשית לעובדי המפעל/חנות במידה ואלו לא טופלו בצורה הנכונה. מצד שני, צבע אבקתי, בדרך כלל לא מכיל חומרים בעלי תרכובות אורגניות נדיפות ואינו מכיל ממסים כלשהם. משמעות נתון זה, שאלמנטים צבועים בצבע אבקתי לא משוייכים או מעורבים בפגיעה הפוטנציאלית בעת התנדפות הכימיקאלים. למרות העובדה שחומרי הציפוי האבקתי עלולים לחרוך, אף בריכוז נמוך של אבקה ואוויר, החוסר שלהם בממסים ובתרכובות אורגניות נדיפות הופכות את השיטה הזו לבטיחותית יותר וזאת בגלל שסכנות בריאותיות ואש במקום העבודה, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך, אינן משוייכות לשיטה זו כמו שהן משוייכות לצביעה נוזלית.

סביבתי – התרכובות האורגניות הנדיפות הקיימות בתהליך הצביעה הנוזלית מדאיגה גם את הזיהום הסביבתי התעשייתי. בעקבות כך שציפוי אבקתי אינו מכיל ממסים והפליטה במהלך התהליך הינה זניחה, חומרים נדיפים מסוכנים אינם נפלטים לאטמוספירה ובכך שיטה זו הינה ידידותית לסביבה יותר מאשר השיטה "המתחרה" – צבע נוזלי. בנוסף לכך, תהליך צביעה בציפוי אבקתי נקי יותר. כמו כן, בשיטה זו ניתן לעשות שימוש חוזר בהתזת יתר, ובחומר שלא נעשה בו שימוש, ניתן למחזרו עם מינימום פחת. בנוסף על כך, רוב חומרי הציפוי האבקתי נמצאים תחת קטגורייה חומרים בלתי מסוכנים וניתנים להעברה למטמנה או מזבלה במידה ויש צורך לסלקם ממקום העבודה. שיטת הצביעה באמצעות ציפוי אבקתי עונה על כלל הדרישות של ארגוני השמירה על איכות הסביבה בנוגע לזיהום האוויר והמים.

לצורך קבלת צבע אחיד ובעל תכונות ומאפיינים אידיאליים, ניקיון והכנת התשתית בטרם ביצוע הצביעה, הינם מרכיב חשוב ואף קריטי, הן בביצוע צביעה בשיטה הנוזלית והרטובה והן בשיטה של ציפוי אבקתי.מאמרים נוספים באותו עניין