תיאור
יחידת מידה
מערכת מדרגות
מערכת מדרגות
גובה מדרגות סטנדרטי - 3 מטר
מס' אפשרויות לסוג המדרך
ניתנת להתאמה אישית

מעקה טכנאים
מעקה טכנאים
מעקה טיפוסי ומודולרי
רוחב סטנדרט - 1 מטר
ניתן להתאמה אישית